Zember

Zember Open.

Czas biegnie nieubłaganie. Minął kolejny rok a my spotkamy się już po raz czwarty. W tym roku Zember Open odbędzie 22 czerwca, w najdłuższą sobotę roku na Kalinowych Polach. Na co zbieramy? Tym razem wybraliśmy dwa cele i tym razem zajmiemy się nie tylko dziećmi ale także seniorami, którzy potrzebują nie mniejszego wsparcia

„Dom Dziennego Pobytu Homini w Świebodzinie”

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” powstało 20.03.2006r. Organizacja specjalizuje się w działaniach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparciu młodzieży oraz osób starszych. Ważnym celem jest również współpraca z NGO i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, rozwój świadomości obywatelskiej i działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej.
Pomagamy osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym, chcemy zapewnić im życie bez barier. Wspieramy edukację dzieci, młodzieży i kobiet.

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji POMOST dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu” Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich na rzecz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” otworzyło Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie, świadcząc w ten sposób usługi opiekuńcze dla 20 osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych.
Od 01 czerwca 2019 roku stowarzyszenie w ramach pozyskanych nowych środków EFS będzie kontynuowało swoją działalność przez okres min. 21 miesięcy zapewniając 25 miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Fundacja Fiona z Poznania (http://fundacja-fiona.org.pl)
https://www.facebook.com/Fundacja-FIONA-165015563549162/

Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA została ustanowiona aktem notarialnym 9 kwietnia 2009 roku, jako pozarządowa organizacja o charakterze non-profit i 26 maja 2009 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 330288.

Celami działalności statutowej Fundacji FIONA są integracja, aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, osób w spektrum autyzmu i innych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.
Dziś nasze działania skupiają się na szeroko rozumianym wsparciu osób w spektrum, w szczególności młodzieży i dorosłych, ich rodzin oraz najbliższego otoczenia. Jesteśmy również aktywnie zaangażowani w proces kształtowania właściwego obrazu spektrum w przestrzeni społecznej

 

Co zaplanowaliśmy?

Turniej na dużym polu oraz na akademii
Konkursy dodatkowe z niesamowitymi nagrodami
Jazdy testowe Volvo by Firma Karlik
Degustacja Win by Vendita Kraina Wina
Licytacje charytatywne
ORAZ
LOTERIA SPECJALNA w trakcie której rozlosujemy TYGODNIOWY OBÓZ GOLFOWY W BELEK, WŚRÓD WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW TURNIEJU!!!!!!!!

Harmonogram

7:30-9:50 Start I Tury turnieju na 18 dołkach (jednoczesny start z dołków 1 i 10 )

13:00-16:00 Start turnieju na 12 dołkach akademii ( shotgun – jednoczesny start ze wszystkich dołków)

10:00-19:00 Jazdy Testowe Volvo by Firma Karlik

13:00-16:00 Degustacja Win by Wendita Kraina Wina

11:00-17:00 oraz 20:00-21:00 konkurs dodatkowy na Nearest to the Pin na Akademii

15:00- Start II Tury turnieju na 18 dołkach (shotgun – jednoczesny start ze wszystkich dołków)

20:30 Ceremonia Rozdania Nagród

21:00 Kolacja i impreza by Dj44

Koszt turnieju:

Klubowicze 18 dołków 120 pln

Goście 18 dołków 220 pln

Klubowicze 12 dołków Akademii – 75 pln

Goście 12 dołków Akademii 115 pln

W cenie jest wliczone :

Opłata Green Fee (z której część przekazana będzie przez Kalinowe na cele charytatywne)

Powitalny toast na starcie
Obiad
Uroczysta Kolacja
Impreza z DJem44
Oraz…

Mnóstwo dobrej zabawy!

***

Patronem Mediowym turnieju jest również Golf Channel Polska!

 

Zapraszamy!

Golfowe Newsy
Partnerzy oficjalni