Reguły golfa

REGUŁY GOLFA – CO PRZYNIESIE NOWY ROK?

Reguły golfa stale ewoluują. O tym co zmieni się w styczniu 2023 roku informuje niezawodna Agnieszka Jakubowska.

 

Aktualizacje co 4 lata

Reguły gry w golfa są aktualizowane w cyklach czteroletnich a ostatnia zmiana miała miejsce w styczniu 2019 roku. Założeniem jest, że reguły mają być stałe w okresie tych czterech lat, ale co kwartał R&A i USGA mogą wydać do nich nowe interpretacje. Celem interpretacji jest jednak tylko wyjaśnienie rozumienia poszczególnych reguł, bez zasadniczej zmiany ich treści. Ponieważ kolejny czteroletni cykl właśnie mija, ogłoszono już zmiany w regułach, które będą obowiązywały od stycznia przyszłego roku. Ja te zmiany oceniam jako niewielkie, ale w większości jednak ważne, dobre i potrzebne, ponieważ zmierzają do bardziej zdroworozsądkowego podejścia do gry w golfa i likwidują nadmierny formalizm, tam gdzie nie jest on potrzebny. A w golfie ma chodzić przecież przede wszystkim o naszą grę.

 

 

Zmiany w regułach gry w golfa od stycznia 2023 – przegląd najważniejszych z nich:

 

 1. Reguły dla niepełnosprawnych ujęto w rozdziale 25

 

Modyfikacje reguł dla niepełnosprawnych były już wcześniej uregulowane, ale do tej pory były poza głównym zbiorem reguł. Zmierzają one do wyrównania szans graczy niepełnosprawnych w rywalizacji z pozostałymi graczami. Jednocześnie zwraca się w nich dużą uwagę na to, aby wprowadzane odstępstwa od reguł zwykłych nie spowodowały ostatecznie, że przewaga, którą przez to zyskają gracze z niepełnosprawnościami, będzie zbyt duża, ponieważ to byłoby niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych graczy.

 

 

Od stycznia 2023 roku modyfikacje dla graczy niepełnosprawnych zostaną włączone do Reguł gry w golfa i poświęcony im będzie cały rozdział 25.

 

Nowością jest także fakt, że będą one obowiązywały automatycznie, ponieważ wcześniej były tylko propozycją dla komitetów, które mogły je wprowadzać w rozgrywkach, podobnie jak wprowadza się reguły lokalne (lokalne reguły turniejowe).

 

 1. Możliwość wymiany uszkodzonego kija

 

Aktualnie zasadą jest, że uszkodzony kij nie może być podczas rundy wymieniony na inny. Można go naprawić lub grać dalej uszkodzonym, jednak wymiana na nowy była mocno ograniczona.

Zmiana przewiduje, że będzie możliwość wymiany takiego kija, gdy został uszkodzony przez gracza np. podczas swingu, swingu próbnego, podczas wkładania do torby lub wyjmowania, upuszczania lub opierania się na nim (o ile nie został uszkodzony przez gracza celowo w wyniku jakiegoś „nadużycia”) albo przez inną osobę.

 

 1. Gracz nie będzie odpowiadał za wpisanie handicapu na karcie

 

Aktualnie gracz odpowiada za wpisanie na karcie wyników swojego handicapu i za jego poprawność, a w przypadku błędu, który powodował, że gracz dostawał więcej uderzeń handicapowych niż powinien dostać, mógł zostać zdyskwalifikowany.

Teraz gracz nie będzie już odpowiedziany za wpisanie handicapu na karcie wyników. Będzie to należało do obowiązków komitetu a gracz nie będzie ponosił konsekwencji w przypadku, gdy wpisany handicap będzie nieprawidłowy.

 

 1. Wprowadzono wyjątek do reguły dotyczącej piłki w spoczynku przemieszczonej przez siły natury

 

Czasem zdarzają się sytuacje, w których piłka zatrzyma się po wykonaniu uderzenia, ale po jakimś czasie – w wyniku działania wiatru, wody albo z powodu nachylenia terenu – zmienia swoje pierwotne miejsce. W przypadku przemieszczania piłki przez siły natury, gracz musi kolejne uderzenie wykonać z tego miejsca, w którym ostatecznie piłka się zatrzymała po takim przemieszczeniu.

 

 

Od tej reguły jest jeden wyjątek, przewidujący, że w sytuacji, gdy piłka była wcześniej zaznaczona przez gracza na greenie, a następnie (już po jej odłożeniu) przemieści się, to należy ją odłożyć na pierwotne miejsce.

 

Aktualnie wprowadzony został drugi wyjątek, dotyczący sytuacji poza greenem, gdy piłka została przez gracza zdropowana, odłożona lub zastąpiona. Jeśli taka piłka będzie w spoczynku, a następnie zacznie się przemieszczać i zmieni obszar pola, to musi zostać odłożona bez kary na jej pierwotne miejsce (to, w którym leżała po zdropowaniu, odłożeniu lub zastąpieniu).

 

Np. Gdy już po uwolnieniu się z karą jednego uderzenia od obszaru kary, prawidłowo zdropowana piłka zatrzyma się a dopiero po chwili zacznie się staczać z powrotem do obszaru kary, to gracz powinien odłożyć ją na miejsce. Taki właśnie przypadek przydarzył się w 2019 roku Rickiemu Fowlerowi w turnieju Phoenix Open

Podobnie gdy deklarując piłkę nie do zagrania skorzystamy z opcji dropowania poza bunkrem i piłka dopiero po chwili wtoczy się znowu do bunkra.

 

Wprowadzenie tego wyjątku powoduje, że będzie bardziej sprawiedliwie, ponieważ gdyby piłka od razu (już w czasie dropowania czy odkładania) zatrzymała się w innym obszarze pola, niż ten w którym po raz pierwszy dotknęła ziemi, to gracz powtarzałby dropowanie zgodnie z odpowiednimi regułami. Gracz już wziął należną mu karę, gdy np. jego piłka była w wodzie lub nie do zagrania, i nie byłoby fair, gdyby otrzymywał kolejną karę lub znalazł się znów w niekorzystnej sytuacji nie ze swojej winy. Dlatego również wtedy, jeśli to wydarzy się dopiero po chwili – gdy piłka najpierw się zatrzyma po dropowaniu, odkładaniu lub zastępowaniu a dopiero potem się przemieści – to sytuacja gracza będzie już teraz analogiczna. Czyli będzie grał z tego miejsca, w którym zdropował piłkę.

 

 1. W przypadku dropowania na linii w tył, dropowana piłka musi zatrzymać się w odległości jednego kija od miejsca, w którym dotknęła tej linii, w dowolnym kierunku

 

Zrezygnowano z ograniczenia obszaru uwolnienia polegającego na tym, że nie mógł być on bliżej dołka niż punkt odniesienia. Od stycznia 2023 obszar uwolnienia nie będzie już wycinkiem koła ale zawsze będzie pełnym okręgiem o promieniu jednej długości kija, w dowolnym kierunku – również do przodu.

 

Dotyczy to jednak tylko dropowania z wykorzystaniem linii do tyłu od flagi poprzez położenie piłki lub punkt przekroczenia granicy, czyli tylko w tych pięciu przypadkach:

 

 • linia jako jedna z opcji uwolnienia dla piłki w żółtym obszarze kary

 

 

 • linia jako jedna z opcji uwolnienia dla piłki w czerwonym obszarze kary

 

 

 • linia jako jedna z opcji dla piłki nie do zgrania

 

 

 • Linia jako dwie z opcji uwolnienia dla piłki nie do zagrania w bunkrze:
  • z jednym uderzeniem kary w bunkrze oraz
  • z dwoma uderzeniami kary poza bunkrem

 

 

 • linia jako opcja uwolnienia z karą od nienormalnych warunków na polu znajdujących się w bunkrze

 

 

To najważniejsze ze zmian, do których będziemy musieli się przyzwyczaić od stycznia 2023 roku a kolejna zmiana reguł czeka nas dopiero w styczniu 2027.

 

Dobrej gry!

 

Diagramy i rysunki pochodzą z oficjalnej wersji Reguł gry w golfa obowiązującej od stycznia 2023 roku wydanych przez R&A i USGA (tłumaczenie własne) oraz z materiałów informacyjnych R&A i USGA dotyczących zmian w regułach

 

Agnieszka Jakubowska – golfistka, pasjonatka, były sędzia PZG, zdany egzamin w R&A „Level 3 Examination in the Rules of Golf”, z zawodu adwokat. Autorka książki „Poznać reguły. Podręcznik do nauki reguł gry w golfa”, kieszonkowego skryptu z najważniejszymi regułami „Podstawowe reguły gry w golfa” oraz twórczyni kanału na You Tube poświęconemu regułom w ujęciu praktycznym i aplikacji na urządzenia mobilne.

 

Zdjęcia: J&A Studio Foto

 

Zredagowała: Kasia Nieciak

GOLF NA ŚWIECIE
Partnerzy oficjalni