Fot: PZG

Propozycje nowych reguł gry w golfa w ogniu komentarzy.

R&A i USGA otrzymały komentarze do zaproponowanych przez te organizacje nowych reguł od ponad 22 tysięcy golfistów ze 102 krajów, a także od przedstawicieli federacji golfowych z całego świata. 

Po zakończeniu ogólnoświatowego sondażu i oceny otrzymanego materiału, odpowiednie komisje R&A i USGA będą kontynuować przegląd wszystkich otrzymanych propozycji i uwag. Potrwa to do wiosny 2018 r., kiedy to mają zostać przedstawione nowe reguły. Wówczas rozpocznie się kompleksowy program szkoleniowy.

Od 2012 r. R&A i USGA prowadziły szeroko zakrojony przegląd reguł, pod kątem łatwiejszego ich stosowania i rozumienia. Opublikowanie w marcu 2017 r. projektu nowych reguł rozpoczęło, otwarty dla całej społeczności golfowej, sześciomiesięczny okres konsultacji. Nowa propozycja reguł gry w golfa zawierała tylko 24 reguły zamiast aktualnie obowiązujących 34.

,”Cieszy nas fakt, że tak wiele osób z różnych części świata skorzystało z okazji, by zaangażować się w proces modyfikacji reguł. Otrzymaliśmy wnikliwe komentarze i sugestie zarówno od profesjonalistów, jak i amatorów. Dlatego poświęcimy trochę czasu na szczegółowe rozpatrzenie ich. Następnie zajmiemy się sfinalizowaniem zmian tak, aby wszystko wdrożyć od 2019 roku” – powiedział dyrektor wykonawczy R&A David Rickman.

”Po wysłuchaniu golfistów i przejrzeniu obszernych komentarzy jedna kwestia jest bardzo czytelna – wszyscy podzielamy pasję do gry i chcemy uczestniczyć w procesie zmian” – dodał Thomas Pagel, dyrektor Reguł i Statusu Amatora w USGA. „Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili czas na przedstawienie swoich przemyśleń i uwag. Bardzo nam to pomogło i zdopingowało do działania”.

Wprawdzie otrzymane informacje będą w ciągu najbliższych kilku miesięcy uważnie analizowane, to można przedstawić kilka często powtarzających się typowych tematów. Na czele z tym, że:

•   Golfiści entuzjastycznie podchodzą do zakresu i kierunku ogólnych zmian, takich jak poprawienie tempa gry, eliminację kar i usprawnienie procedur.

•   Najwięcej informacji dotyczyło proponowanych zmian reguł, związanych z:
– putting greenem (takie jak pozostawienie flagi w dołku, naprawianie śladów po kolcach i eliminację kary za przypadkowe poruszenie piłki)
– utworzeniem „obszarów kary” (uwolnienie od rozszerzonych rodzajów hazardów wodnych i wyeliminowanie kar za poruszenie naturalnych utrudnień ruchomych oraz za dotykanie ziemi kijem)
– nowymi procedurami dropowania (w tym wielkość „obszarów uwolnienia”).

•   Generalnie golfiści bardzo pozytywnie ocenili nową wersję reguł gry w golfa i stwierdzili, że jest ona znacznie łatwiejsza do przeczytania i zrozumienia.

Następne kroki
Reguły gry w golfa wydane w 2016 roku obowiązują w dalszym ciągu, aż do czasu przyjęcia nowych reguł w dniu 1 stycznia 2019 roku.

 

 

Źródło: Polski Związek Golfa/ Krzysztof Góra / Tłumaczenie na podstawie materiału z R&A 

GOLF NA ŚWIECIE
Partnerzy oficjalni