iWealth Online Investment&Business Summit 2020

W dniu 18 listopada 2020 r. iWealth organizuje drugą, bezpłatną konferencję iWealth Online Investment & Business Summit 2020 pt. Inwestowanie nadwyżek w okresie niskich stop procentowych.

Scenariusze dla globalnej gospodarki zainfekowanej koronawirusem, projektowanie inwestycji antyinflacyjnych przy wsparciu profesjonalnego doradztwa, zarządzanie nadwyżkami finansowymi firm, walory inwestycyjne surowców, nieruchomości i wierzytelności w otoczeniu niskich stóp procentowych i wysokiego poziomu inflacji – to główne tematy drugiej edycji iWealth Summit 2020.

Konferencja została przygotowana dla przedsiębiorców, firm, organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń i in.) oraz inwestorów indywidualnych. Uczestnicy otrzymają praktyczny przewodnik inwestycyjny nt. utrzymania płynności oraz efektywnego zarządzaniu nadwyżkami w okresie „zerowych” stóp procentowych. W nawiązaniu do pierwszej edycji konferencji, tym razem to firmy i organizacje pozarządowe poszukają odpowiedzi na zasadnicze pytania – jak, w mało sprzyjającym otoczeniu gospodarczym, optymalizować zabezpieczenie siły nabywczej pieniądza oraz osiągać dochód z inwestowania zysków, z uwzględnieniem możliwie szybkiego dostępu do środków oraz akceptacji niskiego poziomu ryzyka.

W przedsięwzięciu wezmą udział eksperci i praktycy od lat kształtujący rynek kapitałowy oraz uczestnicy sektora biznesowego w Polsce. Wśród zaproszonych będą m.in.:

  • dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu, Quercus TFI,
  • Robert Hoerberg, Prezes Zarządu, TFI Allianz Polska,
  • Jarosław Jamka, Wiceprezes Zarządu, Skarbiec TFI,
  • Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk rynków finansowych,
  • Jarosław Kuźniar, dziennikarz, CEO Kuźniar Media,
  • Robert Stanilewicz, dziennikarz ekonomiczny, portal Analizy.pl,
  • Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes EFPA Polska, Wiceprezes WIB,
  • Zbigniew Wójtowicz, Prezes Zarządu, Investors TFI.

Uczestnicy będą mieli do dyspozycji 4 bloki tematyczne:

Blok I   – Scenariusze dla globalnej gospodarki.

Blok II   – Wygrać z inflacją? Strategie inwestycyjne dla każdego.

Blok III – Jak bezpiecznie inwestować nadwyżki finansowe? Poradnik dla firm, fundacji, stowarzyszeń i osób prywatnych.

Blok IV – Od złota – przez nieruchomości – do wierzytelności.

 

 

Pierwszy blok zostanie poświęcony tematyce makroekonomicznej. Stan i prognozy rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie i w Polsce, w powiązaniu z sytuacją na rynkach finansowych, omówią paneliści – zarządzający aktywami czołowych TFI w Polsce. Wykład Marioli Szymańskiej-Koszczyc Prezesa EFPA Polska na temat krajowego doradztwa finansowego oddzieli pozostałe trzy bloki tematyczne, poświęcone inwestycyjnemu przeciwdziałaniu efektom niskich stóp procentowych i wysokiej inflacji. Zaprezentowane zostaną, najbardziej przydatne dla firm i NGO, ale i osób fizycznych – charakteryzujących się słabą skłonnością do ryzyka – konkretne przykłady i narzędzia tworzenia, w dobie niskich rentowności, alternatyw dla lokat bankowych. Dzięki uczestnictwu w konferencji – prezesi, dyrektorzy finansowi, przedsiębiorcy i inwestorzy indywidualni dowiedzą się, jak realnie chronić finanse firm i organizacji w nowej rzeczywistości gospodarczej. Dla poszukujących bardziej efektywnej dywersyfikacji i wyższych stóp zwrotu zostaną omówione perspektywy dla złota i gruntów inwestycyjnych oraz specyfika wierzytelności, jakie mogą stanowić składnik długoterminowego portfela.

Więcej informacji i rejestracja na https://summit.iwealth.pl/?ref=golfchannelpolska

 

Golf Channel Polska objął konferencję patronatem mediowym.

Golfowe Newsy
Partnerzy oficjalni