„Golfoterapia” w Olsztynie

Odpowiednio prowadzone zajęcia z gry w golfa mogą wspomagać proces rewalidacji i rehabilitacji dzieci w trakcie długotrwałej hospitalizacji. Choć „Golfoterapia” to wciąż pionierska metoda, to od 2017 roku wolontariusze z Mazury Golf&Country Club ubarwiają w ten sposób szpitalną rzeczywistość pacjentom Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

 

 

Od 2017 roku w tej placówce medycznej zorganizowano i przeprowadzono kilkanaście spotkań z „Akademii golfa”, w realizację której zaangażowanych było ponad 10 wolontariuszy z klubu golfowego w Naterkach. Spotkania organizowano m.in. z okazji Dnia Dziecka, Szkolnych Dni Nauki i Sztuki, czy Międzynarodowego Dnia Sportu. Po dwóch latach owocnej współpracy, w lipcu 2019 Zarząd Stowarzyszenia MG&CC podpisał porozumienie partnerskie z Olsztyńskim Stowarzyszeniem ZPS+ oraz Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie, tym samym rozpoczynając stały cykl zajęć golfowych o charakterze rewalidacji dla dzieci w ramach programu „Mamo, tato odłóżMY telefon – zagrajmy w golfa”.

 

 

Olsztyński szpital dziecięcy jest pierwszą w Polsce placówką realizującą taki program, a MG&CC jedynym klubem golfowym, który aktywnie działa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia małych pacjentów. Bo nie promocja golfa jest tutaj najistotniejsza, a poprawa procesu leczenia i uczenia się.

 

 

Koordynacją programu zajmują się prezes MG&CC Maria Mitukiewicz i sekretarz klubu Kazimierz Mitukiewicz – małżeństwo z 26-letnim stażem golfowym oraz Magdalena Świtalska, nauczyciel Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie, działający przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, pedagog specjalny, licencjonowany Kinezjolog Edukacyjny, terapeuta „EEG Bifeedback EDU”, członek Stowarzyszenia MG&CC w Naterkach. To za jej sprawą, ekipa golfowych wolontariuszy dokonała dokładnej analizy publikacji naukowych, poruszających temat wpływu różnego rodzaju aktywności fizycznych na proces leczenia dzieci, których choroby zmuszają nierzadko do wieloletniego pobytu w szpitalu.

 

 

Ze względu na brak możliwości opuszczania placówki, zajęcia rekreacyjno-ruchowe z ukierunkowaniem na ćwiczenia gry w golfa, przeprowadzane są na jednym z oddziałów lub na dziedzińcu szpitala. Na korytarzu rozłożone zostają specjalne maty do ćwiczeń swingu i puttowania oraz dołki treningowe. Właściwy dobór sprzętu i zestawu ćwiczeń pozwala na przeprowadzenie zajęć wewnątrz szpitalnych pomieszczeń oraz na uczestnictwo dzieci już od 3-4 roku życia.

 

 

W ramach zaprezentowania golfa, jako ciekawej formuły spędzania czasu, wolontariusze z Mazur zachęcają do uczestnictwa również opiekunów dzieci oraz personel medyczny. Zresztą, jak informuje Kazimierz Mitukiewicz, nie trzeba specjalnie zachęcać, gdyż uśmiech i radość maluchów przyciąga dorosłych, co sprawia że zaplanowane na 60 minut zajęcia, trwają często dwa razy dłużej.

 

 

Po przeanalizowaniu literatury medycznej i konsultacjach ze specjalistami, Magdalena Świtalska podkreśla, że aktywność ruchowa ma zbawienny wpływ na stan pacjentów, a golf – jako sport mało znany, a przez to ciekawy – doskonale nadaje się do zajęć w szpitalach. I niesie szereg korzyści, z których często nie zdajemy sobie sprawy. Zaznacza, że według licznych publikacji, ruch jest podstawą rozwoju biologicznego, społecznego i poznawczego człowieka. Troska o sprawność dziecka nie tylko usprawnia jego kondycję fizyczną i psychiczną, jak również rozwija jego potencjał intelektualny. Mowa o tym, że stymulacja ruchowa i zmysłowa do siódmego roku życia buduje w mózgu dziecka sieć neuronalną, która warunkuje jego dalszy rozwój i funkcjonowanie. Pomaga pokonywać trudności w pisaniu, czytaniu, koncentracji i pamięci (za K. Rojkowką, Naucz małe dziecko myśleć i czuć, Łódź, 2004).

 

 

Z uwagi na izolację związaną z hospitalizacją, często ograniczoną do poruszania się w jednej sali lub na danym oddziale lub ze względu na specyfikę danej choroby, mali pacjenci często nie mają możliwości na swobodą ekspresję ruchową. Usprawnianie narządów ruchu, wzroku, słuchu, mowy, dotyku i ich funkcji, poprawia potencjał życiowy dziecka. 

 

 

Aktywizacja ruchowa zastosowana w naszej Akademii Golfa, wpisuje się w metody stosowane w choreoterapii. Aktywność fizyczna, włączająca pionizację, wpływa korzystnie na stymulacje pracy mięśni, wydajności krążeniowo-oddechowej, funkcje metaboliczne organizmu, pracę mięśni głębokich, funkcjonowanie zmysłów. Usprawnia poznawcze funkcje mózgu z zakresie planowania, pamięci, orientacji oraz rozumienia związków przyczynowo-skutkowych” – wylicza Magdalena Świtalska. Dochodzi aspekt emocjonalny. Cytując medyków – dzięki wspólnej zabawie, dającej zadowolenie, następuje spadek napięcia emocjonalnego. Pacjent uczestniczący w zajęciach, biorący czynny udział w ćwiczeniach/grze, podejmujący nawet małe próby puttowania czy swingu angażuje się emocjonalnie. To z pozoru „niewielkie zaangażowanie” pozwala choremu dziecku złagodzić: ból, lęk, niepewność, tęsknotę, głównie za środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym. Spotkania w ramach Akademii golfa mają także wpłynąć na wyrabianie nawyku spędzania wolnego czasu aktywnie, uczyć wytrwałości w podejmowanych czynnościach, kształtowania celów bliskich i dalekich. Umiejętność dostrzegania konsekwencji i podejmowania prób mimo ograniczeń rozwijały zainteresowania sportem. Przy okazji zabawy terapeutycznej z dziećmi wolontariusze promują golf jako dyscyplinę sportową i olimpijską. 

 

 

Źródło: Anna Kalinowska/PZG

fot. materiały wolontariuszy Mazury G&CC

Zredagowała: Kasia Nieciak

Golfowe Newsy
Partnerzy oficjalni