Decyzja 34-3/10: Ograniczenia w wykorzystaniu ewidencji wideo.

Kompletny wgląd w Decyzję 34-3/10

Komisja ma prawo do wykorzystania ewidencji wideo w rozwiązywaniu problemów w celu zastosowania reguł (patrz Decyzja 34-3/9). Taka ewidencja może prowadzić do postanowienia, że gracz złamał reguły lub, że takie złamanie nie nastąpiło. Ewidencja wideo może również pomóc graczom i Komitetowi w określeniu innych faktów takich jak położenie piłki gracza gdy nie została ona odnaleziona lub punktu w którym piłka przekroczyła linię przeszkody wodnej.

Jednakże, ewidencja wideo może czasami sprawiać komplikacje ze względu na jej potencjał w odkrywaniu faktów, które były nieznane i nie mogły być znane graczowi lub innym osobom na polu. Golf jest grą opartą na uczciwości, w której reguły są stosowane głównie przez samych graczy. Od graczy oczekiwana jest uczciwość we wszystkich aspektach gry, łącznie ze stosowaniem się do procedur wymaganych przez reguły gry w nakładaniem na siebie kar, oraz w uzyskiwaniu informacji od innych graczy i Komitetu w przypadkach, gdzie gracz nie jest pewien, czy złamał reguły.

Technologia wideo, zwłaszcza takie jej aspekty jak wysoka rozdzielczość lub zbliżenia, które mogą być odgrywane w zwolnionym tempie, mają potencjał podważania istnienia faktów, których nie można zidentyfikować w żaden inny sposób. Taka ewidencja nie powinna być używana w celu wymagania od graczy wyższych standardów, niż te, których można by się od nich normalnie spodziewać. Z tego powodu istnieją dwie sytuacje, w których wykorzystanie ewidencji wideo jest ograniczona:

  1. Gdy ewidencja wideo ukazuje rzeczy, których nie można ujrzeć w normalnych warunkach gołym okiem.

Wykorzystanie ewidencji wideo może umożliwić identyfikację faktów, które normalnie są niewidoczna dla gołego oka. Można podać następujące przykłady:

 

  • Gdy gracz nieświadomie dotknie kilku ziarenek piasku podczas odciągania kija przy uderzaniu piłki z bunkra.
  • Gdy gracz nie ma świadomości, że kij uderzył w piłkę więcej niż raz podczas wykonywania jednego ruchu uderzeniowego.

W takich sytuacjach, jeżeli Komitet określi, że takie fakty nie mogły być zarejestrowane gołym okiem i gracz nie jest świadomy popełnienia takiego, potencjalnego przewinienia, uznaje się, że gracz nie złamał reguł, nawet jeżeli ewidencja wideo ukazuje inaczej. Patrz również Decyzja 18/4. Przy stosowaniu standardu „gołego oka”, kwestią jest, czy fakt ten mógł być zauważony przez gracza lub osobę stojącą blisko i przyglądającą się sytuacji, a nie to, czy gracz, lub ktoś inny tę sytuację zauważył.

  1. Gdy gracz dokonał uzasadnionej oceny sytuacji.

Od graczy czasami wymaga się określenia punktu, pozycji, linii, obszaru, odległości lub innego miejsca na polu do wykorzystania podczas zastosowania reguł gry w golfa. Można podać następujące przykłady:

 

  • Określenie, gdzie piłka po raz ostatni przecięła linię przeszkody wodnej (patrz Decyzja 26-1/17).
  • Określenie miejsca lub wykonanie pomiaru w celu upuszczenia lub ułożenia piłki podczas uzyskiwania ulgi, np. przez określenie punktu odniesienia do najbliższego punktu uwolnienia, do linii od dołka przez wybrany punkt, lub do miejsca, z którego ostatnie uderzenie zostało wykonane.
Golfowe Newsy
Partnerzy oficjalni