Burzowe chmury w Naterkach. Fot. Agnieszka Jakubowska

REGUŁY GOLFA – UWAGA BURZA!

Lato w pełni. Burze to niemal codzienność, zwłaszcza w dobie zmian klimatycznych. O tym jak sobie z tym radzić i co reguły golfa mają do powiedzenia w burzowej kwestii referuje wnikliwie Agnieszka Jakubowska.

Burza!

Pogoda lubi płatać figle. Raz słońce, raz deszcz, ale na polu golfowym musimy szczególnie zwrócić uwagę na burze. To właśnie one mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia lub nawet życia.

W latach 2006 – 2021 w USA odnotowano 444 przypadki zgonów spowodowanych uderzeniem pioruna. Ryzyko zmienia się w zależności od dokładnej lokalizacji, pory roku, latem to ryzyko jest większe. Zaobserwowano nawet pewną korelację z płcią. Według statystyk mężczyźni czterokrotnie częściej padają ofiarą pioruna niż kobiety. Co jednak dla nas najistotniejsze i dość logiczne, ryzyko to znacznie wzrasta w przypadku uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Według US National Oceania and Atmospheric Association około 5% wszystkich przypadków porażenia piorunem w USA zdarza się właśnie na polu golfowym.

Dlatego z burzą nie igraj. Jeśli słyszysz grzmoty, bacznie obserwuj sytuację. Natychmiast reaguj, jeżeli burza będzie zbyt blisko Ciebie.

 

 

Kiedy właściwie jest bezpiecznie?

Przyjmuje się, że bezpiecznie można czuć się dopiero w odległości 10 kilometrów od frontu burzy.

Jest wiele serwisów pogodowych, w których można sprawdzić tę odległość. Ja osobiście zawsze korzystam ze strony https://burze.dzis.net/.  Można tam dość dokładnie ustalić, jak daleko od Twojej lokalizacji były wyładowania atmosferyczne i ile ich było w ostatnim czasie.

Jeśli nie masz dostępu do Internetu, sprawdź ile czasu mija od błyskawicy do usłyszenia grzmotu. Nie jest to co prawda bezbłędna metoda, ale dla własnego bezpieczeństwa przyjmij zasadę, że jeśli będzie więcej niż 30 sekund odstępu pomiędzy błyskawicą a grzmotem, obserwuj sytuację. Jeśli jednak będzie to mniej niż 30 sekund, będzie to oznaczało, że zbliża się czas na podjęcie działania.

I tak:

  • jeśli jesteś przed rundą, a zbliża się burza – nie wychodź i poczekaj aż niebezpieczeństwo minie,
  • jeśli jesteś na polu, natychmiast przestań grać i udaj się do domu klubowego,
  • jeśli jest już zbyt późno i nie jesteś w stanie zdążyć bezpiecznie dotrzeć do domu klubowego, to schroń się w możliwie najniższym punkcie, może to być np. bunkier, kucnij, ale nie kładź się na ziemi, i odsuń od siebie kije.

 

Ponownie wejść na pole możesz dopiero 30 minut po przejściu burzy.

Polecam do przeczytania artykuł, znajdujący się na stronie Polskiego Związku Golfa. Szczegółowo omawia on te kwestie.

Jak sprawa wygląda z punktu widzenia reguł gry w golfa?

Jeśli nie ma turnieju sprawa jest prosta – postępujesz tak, jak wskazano wyżej. Przerywasz grę i schodzisz z pola w zasadzie według własnego uznania. Bądź jednak przy tym rozsądny i nie zwlekaj zbyt długo. Zarządca pola powinien także zadbać o golfistów i np. sygnałem dźwiękowym poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Następnie jeszcze powinien upewnić się, że nikt nie pozostał na polu i że nikomu nic nie zagraża. Bardzo podobnie jest w czasie, gdy na polu rozgrywany jest turniej. Konsekwencje są jednak większe, ponieważ Komitet odpowiada wtedy za bezpieczeństwo zawodników. W takim przypadku gra zostanie zawieszona. Najczęściej poprzez ustalony sygnał syreny alarmowej, po którym zawodnicy muszą przerwać grę i udać się w bezpieczne miejsce, zgodnie z planem ewakuacji.

Potrzebne jest w tym miejscu trochę teorii. Zawieszenie gry może być dwojakiego rodzaju: natychmiastowe i normalne.

 Normalne zawieszenie gry, następuje z mniej ważnych powodów – najczęściej z powodu ciemności lub złego stanu technicznego pola. Gracze mogą wtedy sami podjąć decyzję, czy chcą jeszcze dokończyć aktualnie rozgrywany dołek, czy nie. W żadnym wypadku nie mogą jednak po sygnale rozpoczynać kolejnego dołka. 

Natychmiastowe zawieszenie gry

Przy natychmiastowym zawieszeniu gry, sytuacja jest nieco inna, dlatego, że chodzi tu o przypadki, kiedy występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo – i takie właśnie będzie najczęściej w przypadku zbliżającej się burzy. Wtedy nie wolno po sygnale wykonać już żadnego uderzenia i trzeba bezwzględnie natychmiast przerwać grę.

Golfiści powinni zostać wcześniej poinformowani, w jaki sposób mają rozróżniać te sytuacje i w regułach lokalnych obowiązujących w czasie turnieju może znaleźć się  informacja, że np. jeden długi sygnał będzie oznaczał natychmiastowe zawieszenie gry. Inny sygnał zostanie wtedy przypisany do normalnego zawieszenia gry – tak aby każdy wiedział, z którego typu zawieszeniem ma do czynienia.

Niezastosowanie się do tego i wykonanie uderzenia po zakomunikowaniu graczom natychmiastowego zawieszenia gry (albo rozpoczęcie kolejnego dołka w przypadku normalnego zawieszenia) spowoduje zdyskwalifikowanie gracza.

Ważne! Kiedy gracz uważa, że z powodu zbliżającej się burzy, zagraża mu niebezpieczeństwo uderzenia piorunem, może sam przerwać grę, nie czekając na sygnał Komitetu turnieju. Musi to być jednak realne zagrożenie, czyli najczęściej będzie dotyczyło tych sytuacji, kiedy Komitet powinien przerwać grę, jednak spóźnia się ze swoją decyzją. W takim przypadku gracz może sam zadecydować o przerwaniu gry i tak szybko, jak to tylko możliwe, powiadomić o tym Komitet.

Takie samowolne działanie jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w przypadku burzy i tylko wtedy, gdy istnieje realne zagrożenie bliskiego uderzenia pioruna, a więc ta obawa musi być rzeczywiście uzasadniona. Jeśli gracz przerwie grę kiedy nie było realnego zagrożenia, albo z jakiegokolwiek innego powodu niż burza, to zostanie zdyskwalifikowany.

Kiedy taka obawa byłaby uzasadniona?

Tego już niestety przepisy nie precyzują. Ja osobiście poczułabym się realnie zagrożona w sytuacji, gdy najbliższe wyładowanie atmosferyczne byłoby w odległości mniejszej niż 5 kilometrów ode mnie. Wtedy podjęłabym decyzję o zejściu z pola, i to niezależnie od tego czy następnie Komitet by przyznał mi rację, czy też nie, bo dalsza gra nie byłaby warta ryzykowania zdrowia lub życia. Poziom stresu też już z pewnością nie pozwoliłby na normalną grę.

I jeszcze jedna uwaga – pamiętaj aby koniecznie zgłosić to Komitetowi, ponieważ gracz, który nie powiadomi Komitetu o przerwaniu gry, także podlega karze dyskwalifikacji. Jeśli przerywasz grę w trakcie rozgrywania dołka, możesz pozostawić swoją piłkę tak jak ona leży albo zaznaczyć jej pozycję markerem a następnie podnieść ją. Ja najczęściej robię jedno i drugie: zostawiam piłkę tak jak leży, ale na wszelki wypadek jeszcze zaznaczam to miejsce kołeczkiem tee.

Moja praktyczna rada jest taka, żeby używać do zaznaczania kołeczków tee a nie ulubionych markerów czy pitch-forków. Nie jeden raz już się zdarzyło, że początkowe zawieszenie gry, przekształcało się następnie w anulowanie rundy z powodu złego stanu pola lub kolejnych nawałnic i wcale już nie wracaliśmy na pole. I szkoda byłoby wtedy tego ulubionego znacznika.

W czasie, kiedy gra jest zawieszona, możesz trenować na treningowym putting greenie, oczywiście o ile jest to bezpieczne. Na driving range możesz trenować wtedy, gdy jest on poza polem – poza palikami lub za płotem wyznaczającym granicę pola. Jeśli driving range znajduje się wewnątrz pola, na którym rozgrywano turniej, możesz z niego korzystać tylko jeżeli zezwoli na to Komitet. Podobnie sprawa wygląda z akademią: możesz na niej trenować jeśli znajduje się poza granicami pola. Jeśli nie, to tylko za zgodą Komitetu.

I czekasz cierpliwie na dalsze decyzje. Najczęściej Komitet obserwuje sytuację na radarach pogodowych i informuje graczy, o której godzinie zostanie wydany kolejny komunikat.

Wznowienie gry

 Jeśli Komitet turnieju zarządzi wznowienie gry, to powinien dać graczom wystraczającą ilość czasu, aby wszyscy zdążyli dojść z powrotem w te miejsca, w których przerwali grę. Jednocześnie graczom powinna zostać podana informacja o tym, czy wznowienie gry następuje po sygnale (i jakim), czy po prostu o wyznaczonej godzinie.

Gracze w momencie wznowienia gry:

1) muszą być na tym miejscu, gdzie przerwali, 

2) muszą być gotowi do gry, i – 

3) po sygnale albo gdy wybije wyznaczona godzina – powinni kontynuować swoją rundę.

 

Jeśli gracz wznowi grę za wcześnie albo nie będzie na czas gotowy do gry, to zostanie ukarany dokładnie tak samo, jak wtedy, gdyby nie stawił się na pierwsze tee albo zaczął swoją rundę przed czasem (do 5 minut przed lub po czasie – 2 uderzenia karne w stroke play lub przegranie dołka w match play. Jeśli przekroczy 5 minut – dyskwalifikacja).

Jeżeli po zawieszeniu gry podniosłeś swoją piłkę i zaznaczyłeś jej pozycję, to odłóż piłkę w to samo miejsceMożesz użyć tej samej piłki albo innej, ponieważ reguły nie wymagają w takim przypadku kontynuowania gry dokładnie tą samą piłką – możesz ją zmienić. Jeśli przerwałeś grę podczas rozgrywania dołka, to najważniejsze jest, żebyś odłożył ją dokładnie w tym samym miejscu, w którym leżała Twoja piłka w momencie, kiedy przerwałeś grę.

Jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz w stanie dokładnie określić tego miejsca, bo np. ktoś zabrał albo przemieścił pozostawioną piłkę albo kołek tee, którym zaznaczyłeś oryginalne miejsce, to postaraj się możliwie dokładnie określić to miejsce w przybliżeniu.

Swoją piłkę odkładasz, a nie dropujesz, chyba, że przy ostatnim uderzeniu wydarzyło się coś, co spowodowało konieczność dropowania, np. piłka wpadła do obszaru kary. Wtedy po wznowieniu gry upuszczasz piłkę w dozwolonym miejscu, ale będzie to już wynikało z czegoś zupełnie innego, niż sama burza.

Bezpiecznej gry!

Na podstawie Reguł gry w golfa zatwierdzonych przez R&A i USGA obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku

 

Agnieszka Jakubowska – golfistka, pasjonatka, były sędzia PZG, zdany egzamin w R&A „Level 3 Examination in the Rules of Golf”, z zawodu adwokat. Autorka książki „Poznać reguły. Podręcznik do nauki reguł gry w golfa”, kieszonkowego skryptu z najważniejszymi regułami „Podstawowe reguły gry w golfa” oraz twórczyni kanału na You Tube poświęconemu regułom w ujęciu praktycznym i aplikacji na urządzenia mobilne.

 

 

Zdjęcia: J&A Studio Foto

 

Zredagowała: Kasia Nieciak

 

Źródła:

www.cdc.gov/disasters/lightning/victimdata

polski.golf/2011/06/piorun-na-polu-golfowym

www.golfcare.co.uk/blog/2019/08/what-to-do-during-a-lightning-storm-when-youre-on-the-golf-course/

Golfowe Newsy
Partnerzy oficjalni