Reguły golfa – raz, dwa, trzy… Szukam!

Raz, dwa, trzy… Szukam!

– czyli jak prawidłowo szukać piłki podczas gry w golfa.

 

Tempo gry nie tylko zależy od tego, jak szybko i sprawnie gramy, ale także od tego, ile czasu poświęcamy na szukanie zagubionej piłki. Nie zawsze udaje nam się grać po fairwayach a znalezienie piłki w trawie jest czasem niczym szukanie igły w stogu siana. A przede wszystkim to trwa. Zgodnie z regułami gry w golfa możemy na to poświęcić najwyżej trzy minuty. A jak to jest w rzeczywistości?

 

Większość z nas odmierza 3 minuty „na oko” i nie wiemy dokładnie, ile nam to zajmuje czasu. Trzeba pamiętać, że percepcja czasu jest bardzo subiektywna i zależy od bardzo wielu czynników: od wieku, osobowości, a nawet od nastroju, poziomu stresu czy zaangażowania. Właśnie dlatego jest całkiem prawdopodobne, że czas zupełnie inaczej płynie wtedy, kiedy gramy dobrze, niż wtedy, kiedy mamy słabszy dzień lub nienajlepszy humor. Inaczej będziemy też prawdopodobnie odczuwali upływ czasu wtedy, gdy będziemy stresowali się konsekwencjami nieznalezienia piłki, bo np. nie zagraliśmy piłki prowizorycznej a następny flight już czeka na tee. Inna będzie wtedy także nasza motywacja, a być może nawet pojawi się chęć przeciągania czasu szukania, mimo, iż czujemy, że ten przepisowy już upłynął…

 

Dlaczego czas jest ważny?

Czas poświęcony na szukanie piłek jest istotny nie tylko z tego powodu, że wpływa wprost na czas trwania rundy, ale ma kluczowe znaczenie również z punktu widzenia samych reguł. Piłkę nieznalezioną w ciągu trzech minut uważa się za piłkę zgubioną i zagranie jej może doprowadzić do poważnych konsekwencji a nawet do dyskwalifikacji. W jaki sposób?

 

Przypadek 1. Gdy zagraliśmy wcześniej piłkę prowizoryczną, zagranie piłki oryginalnej po upływie czasu przewidzianego na szukanie, będzie zagraniem niewłaściwej piłki.

Przypadek 2. Jeśli nie zagraliśmy piłki prowizorycznej, a piłkę zgubimy, to powinniśmy cofnąć się na poprzednie miejsce i tam, z karą jednego uderzenia, zagrać ponownie. Jeśli zagramy piłkę oryginalną znalezioną po czasie trzech minut, będzie to oznaczało, że zagraliśmy z niewłaściwego miejsca.

 

W obu przypadkach (w przypadku nr 1 zawsze, a w przypadku nr 2 wtedy, gdy gracz uzyskał przez to nadmierną przewagę) gracz musi naprawić swój błąd i zagrać właściwą piłką lub zagrać z właściwego miejsca. Jeśli tego nie zrobi przed rozpoczęciem kolejnego dołka, zostanie zdyskwalifikowany.

 

Intuicyjne odmierzanie czasu jest mało dokładne i bywa niezwykle złudne, dlatego najlepiej jest kontrolować go za pomocą zegarka, minutnika albo stopera. Możemy wtedy też mieć pewność, która z piłek jest naszą piłką w grze.

 

Od kiedy liczy się czas?

Czas na poszukiwanie piłki liczony jest od momentu, kiedy gracz lub jego caddie rozpoczną szukanie, nawet jeśli inni gracze rozpoczęli wcześniej. Nie wolno jednak opóźniać samego przybycia na miejsce poszukiwań, gdyż byłoby to niezgodne z duchem gry. Gdy gracz celowo przedłuża rozpoczęcie poszukiwań, czas liczony jest od tej chwili, gdy mógł już je bez przeszkód rozpocząć.

Jak prawidłowo szukać piłki?

W czasie szukania piłki można podejmować wszystkie takie działania, które będą adekwatne, np. odgarniać piasek, poruszać wodę, poruszać i odchylać trawę, krzaki lub gałęzie drzew. Nawet jeśli zdarzy się, że złamiemy przy prawidłowym szukaniu jakąś gałąź, nie otrzymamy za to kary. Jeśli szukaliśmy piłki zagłębionej w piasku i musieliśmy go odgarnąć, to należy przywrócić poprzednią sytuację. Jeśli natomiast piłka poruszy się w czasie takich racjonalnych działań, nie otrzymamy za to kary – należy po prostu odłożyć piłkę na jej pierwotne miejsce przed wykonaniem kolejnego uderzenia.

Gdy jednak działania nie będą adekwatne w danej sytuacji (np. gdy będą nieuzasadnione lub nadmierne), to za poprawę warunków wpływających na uderzenie gracz może otrzymać 2 uderzenia kary w formacie stroke play albo przegrać dołek w formacie match play.

 

Ile jest czasu na szukanie dwóch piłek?

 W przypadku poszukiwania dwóch różnych piłek, czas na szukanie zależy od tego, w jakim obszarze prowadzone będą te poszukiwania. Jeśli obu piłek szukamy w tym samym obszarze, w ten sposób, że jednocześnie szukamy obu, to czas na ich szukanie wynosi tylko trzy minuty. Jeśli natomiast poszukiwania będą prowadzone w dwóch różnych obszarach, to na każdą z piłek przysługują nam osobne trzy minuty. Czas na szukanie jest więc bardziej uzależniony od miejsca, w którym szukamy, niż od samej liczby piłek.

Pamiętamy, że ten czas liczy się dopiero od momentu dojścia gracza lub caddiego w obszar poszukiwań, a więc jeśli część osób z flightu będzie szukała oryginalnej piłki gracza w jednym obszarze a część osób zacznie już poszukiwania piłki prowizorycznej w innym obszarze, to będzie miało znaczenie to, kiedy jej właściciel rozpoczął poszukiwania w danym obszarze.

 

Piłka zgubiona

Piłka jest zgubiona dopiero wtedy, kiedy upłynie czas jej szukania lub gdy gracz wprowadzi inną piłkę do gry. Nie można uznać piłki za zgubioną tylko deklaracją. Właśnie z tego powodu, nawet jeśli piłka odnajdzie się już po ustnej rezygnacji z poszukiwań, ale w czasie 3 minut, będzie ona piłką w grze.

 

Przerwa w szukaniu

Jeśli z ważnych przyczyn nastąpi przerwa w szukaniu, to czas również się zatrzyma. Po wznowieniu poszukiwań będzie biegł dalej. Np. gdy rozpoczęto poszukiwania piłki gracza ale po upływie 1 minuty komitet zawiesił grę z powodu burzy, to gracz musi przerwać poszukiwania. Po powrocie na miejsce i po wznowieniu gry, pozostaną mu już tylko 2 minuty na znalezienie swojej piłki.

 

Identyfikacja piłki

Jeśli to możliwe, piłkę identyfikuje się bez jej dotykania i podnoszenia, czyli leżącą na ziemi. Wystarczy wtedy sprawdzić jaka to marka, model, numer i czy widać znak identyfikacyjny umieszczony przez gracza na piłce. Można podnieść piłkę tylko wtedy, kiedy nie uda się zidentyfikować jej na ziemi i gdy nie ma innego wyjścia. Piłkę powinien podnosić sam gracz, najpierw zaznaczając miejsce gdzie leżała piłka np. markerem albo kołeczkiem tee. Nie należy nigdy podnosić piłki przed upewnieniem się, że nie jest to piłka innego gracza, np. grającego na dołku obok. Jeśli już zdarzy się taka sytuacja, że podniesiemy piłkę, która należała do innego gracza i była jego piłką w grze, to należy ją odłożyć na jej miejsce i w taki sam sposób, jak leżała wcześniej.

Znajomość reguł dotyczących szukania piłki, pozwoli nam robić to w sposób prawidłowy a przede wszystkim mieć świadomość tego, którą piłką i z jakiego miejsca powinniśmy wykonać nasze kolejne zagranie, tak aby nie narazić się na przykre konsekwencje. Dlatego okazuje się, że pewnych rzeczy nie warto robić „na oko”.

Dobrej gry!

 

Agnieszka Jakubowska – golfistka, pasjonatka, były sędzia PZG, zdany egzamin w R&A „Level 3 Examination in the Rules of Golf”, z zawodu adwokat. Autorka książki „Poznać reguły. Podręcznik do nauki reguł gry w golfa” oraz twórczyni kanału na You Tube, poświęconemu regułom w ujęciu praktycznym.

 

 

Zdjęcie Agnieszki: J&A Studio Foto

 

Zredagowała: Kasia Nieciak

Golfowe Newsy
Partnerzy oficjalni